Otázky a odpovede:

    Kde si najviac uverejňoval svoje básne?

Najviac na mojom blogu na miroslavpriecel.blog.sme.sk. Teraz svoje snaženia chcem zamerať aj na túto webstránku.

    Na ktoré témy sa zameriaš pri svojom " básnení" ?

Nie som celkom vyhranený. Ešte tak veľmi pravidelne netvorím básne, ale väčšinou píšem na duchovné témy, prežívanie udalostí a pocitov. Zaujímam sa o medziľudské vzťahy, ktoré považujem za obzvlášť dôležité pre život človeka.